*สามารถใส่ลิงค์ของ Taobao,Tmall เท่านั้น


ກໍາລັງໂຫຼດຢູ່ ກະລຸນາລໍຖ້າຕື່ມການກັບຕະ​ກ້າ...

ການຊໍາລະເງິນ

 

ທ່ານສາມາດເລືອກທີ່ຈະຈ່າຍໄປທີ່ບັນຊີຂ້າງລຸ່ມນີ້.
ທະນາຄານສໍາລັບປະເທດໄທ

     
   
 

KASIKORN BANK

Account Name

MR.SILA YE

Account No.

032-217-4103

     


ທະນາຄານສໍາລັບປະເທດມຽນມາ

     
   
 

KBZ BANK

Account Name

Mr.Sila Ye

Account No.

09110109101380301

     

 

ຖ້າຫາກວ່າເງິນທີ່ລູກຄ້າໄດ້ຮັບການສໍາເລັດ.

ກະລຸນາແຈ້ງໃນວັນທີໂອນຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງການຍົກຍ້າຍແລະການຍົກຍ້າຍທະນາຄານທີ່ມີຄໍາສັ່ງບໍ່ມີການ. ອີເມວການ tpi.pre.order@gmail.com